V. South Bohemia classic – informace pro účastníky

2.9.2014

Přinášíme základní informace o V. South Bohemia classic 2014 – setinové rallye historických a klasických sportovních vozidel, která je zařazeny do série CLASSIC RALLYE

 

 

Program :

Pátek 5.9.2014         15.00-17.30 hod.     přejímka vozidel Český Krumlov, Pivovar Eggenberg

                                     19.00 hod.                 START 1. etapy – Český Krumlov, náměstí     ( ca. 120 km )

                                      22.00 hod.                CÍL 1. etapy – HOTEL RELAX Dolní Vltavice

                                                                        ´DRIVERS DRINK´    

Sobota  6.9.2014         9.00 hod.                START 2. etapy – HOTEL RELAX Dolní Vltavice ( ca. 240 km

                                      17.00 hod.                CÍL HOTEL RELAX Dolní Vltavice

                                      19.00 hod                 Slavnostní vyhlášení vítězů HOTEL RELAX

                                                                         ´GALA DINNER´           

  

Princip soutěže a základní údaje

 

SOUTH BOHEMIA CLASSIC je soutěž klasických a sportovních vozidel. Trať  posádky absolvují dle šipkového itineráře, (vzor itineráře viz. příloha č.2 ). Itinerář není slepý, naším cílem není, aby posádky někde bloudily či musely složitě manévrovat. Pokud není v itineráři stanoveno  jinak, pokračuje trať po hlavní silnici.

Na trati mohou být i PRŮJEZDNÍ KONTROLY (PC). Tyto kontroly budou na různých místech, o kterých účastníci nebudou vědět dopředu. Je velmi důležité, aby posádky následovaly roadbook a nezkracovaly si trasu, jinak mohou průjezdní kontrolu minout.

SOUTH BOHEMIA CLASSIC  se řadí do kategorie tzv. setinových rallye ( formát dle kterého se jezdí soutěže jako např. 1000 MIGLIA nebo SILVRETTA CLASSIC ). Trať obsahuje zvláštní zkoušky, které označujeme jako TESTY PŘESNOSTI (RT). Základním principem soutěže je projetí těchto úseků za určený čas, přičemž odchylka od ideálního času se měří na setiny vteřiny a posádky za ni inkasují trestné body.

Během dvou dnů SOUTH BOHEMIA CLASSIC  na vás čekají RT o různých délkách a jsou vymezeny cedulemi (viz příloha č. 1), které zároveň označují umístění měřících fotobuňek.  Zastavení mezi cedulemi RT není dovoleno, start do RT je letmý, v cíli RT se nezastavuje.  Na trati se mohou objevit tajné RT.

 

Jednotlivé etapy jsou rozděleny do sekcí, přičemž čas dojezdu jednotlivých sekcí  – do ČASOVÝCH KONTROL (TC) bude vepsán do JÍZDNÍCH VÝKAZŮ (boardcard) , vzor viz příloha č. 3.  I na koncích jednotlivých etap vás čekají ČASOVÉ KONTROLY (TC). Do TC na konci etap je povolen předčasný příjezd.  Rychlostní průměr pro jednotlivé sekce činí40-50km/h, což je rychlost, kterou vozy bez potíží zvládnou, ale zároveň se jedná o rychlostní průměr, který vyžaduje dobrou navigaci i soustředění  jezdce. Není ale nutné zbytečně spěchat, penalizace v časové kontrole je pouze zlomek penalizace, kterou můžete inkasovat při testech přesnosti !  Před každou časovou kontrolou se auta budou řadit tak, aby na „svou“ minutu přijela do časové kontroly ke stolku časoměřiče.  U časoměřiče je nutné být i s automobilem a předat jízdní výkaz k zapsání času.

Všechny kontrolní body na trati – časové kontroly (TC), průjezdní kontroly (PC), testy přesnosti (RT), končí svou činnost v daném bodě 15minutpo ideálním čase posledního vozidla. Při příjezdu vozidla po tomto čase je posádka penalizována stejně jako neprojetí daného bodu.

 

V. South Bohemia classic  2014 – názvosloví

jízdní výkaz (boardcard) – záznam o časech a průjezdech jednotlivými kontrolními body na trati. Jízdní výkazy pro jednotlivé etapy jsou součástí roadbooku

časová kontrola (TC) – bod v němž je posádka povinna zastavit a předat jízdní výkaz , do kterého časoměřič zaznamená čas předání jízdního výkazu. Předání jízdního výkazu v jiném, než ideálním čase je penalizováno

ideální čas – čas, který je součtem času z výchozí časové kontroly a jízdního času do následující časové kontroly (např. TC 1 čas 10:40 hod., jízdní čas 2 hod 23 min., ideální čas pro TC 2 je 13:03 hod.), předání jízdního výkazu časoměřiči by mělo v tomto případě být mezi 13h 03m 00s a 13h 03m 59s
průjezdní kontrola (PC)– bod, v němž je posádka povinna zastavit, pořadatel zaznamená do jízdního výkazu potvrzení o průjezdu bez záznamu času.

zkouška přesnosti (RT) – měřený úsek, který musí posádka absolvovat s minimální odchylkou od předepsaného času. Start je letmý po pokynu startera, v cíli zkoušky posádka nezastavuje a pokračuje do následující časové kontroly. Zastavení mezi cedulemi označujícími start a cíl RT není dovoleno !

neutralizace– je místo/úsek, mezi časovými kontrolami, kde neběží jízdní průměr (např. mezi etapami)

 

Startovné:

Startovné :  5200 CZK / posádka (2 osoby)

každý další člen posádky 800 CZK

Cena zahrnuje pro jeden team:
– kvalitní trika South Bohemia Classic pro 2 osoby
– Roadbook
– pamětní plaketa
– občerstvení v místě startu – Bufet & WELCOME DRINK

– DRIVER´S DRINK na konci 1. etapy

– oběd v sobotu (2. etapa)
– vstup na sobotní slavnostní Galavečer s rautem

Uzávěrka přihlášek 15.8.2014

 

Pravidla:

 • soutěže se mohou zůčastnit vozidla dle kategorií :

         CLASSIC – klasická a sportovní vozidla vyrobená do roku 1984

         EXCLUSIVE – sportovní vozidla vyrobená po roce 1984

         V rámci kategorie CLASSIC budou dále vyhodnoceny tyto poháry:

         –          Putovní pohár SBC pro absolutního vítěze

         –          Pohár „mechnické stopky“

         –          Dámský pohár

         –          Poháry pro vítěze jednotlivých testů přesnosti

        Kategorie EXCLUSIVE bude hodnocena samostatně

        V rámci SBC 2014 budou hodnoceny dále značkové poháry:

        –          Trofeo MASERATI

        –          Další klubové poháry pro značky dle domluvy s pořadatelem

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel.


• posádka absolvuje trasu soutěže dle itineráře (roadbook) s průjezdem všech časových a průjezdních  kontrol,
• start je v minutových intervalech,
• jízdní průměr pro jednotlivé úseky mezi časovými kontrolami je předepsán v jízdním výkazu,
• v jakémkoli místě trati může být umístěna průjezdní kontrola,
• časové kontroly, průjezdní kontroly a zkoušky pravidelnosti jsou označeny dle PŘÍLOHY č.1,

• odchylky od ideálních časů v časovách kontrolách, projetí všech bodů trati i odchylky od určených časů v testech přesnosti jsou penalizovány,
• vítězem se stává posádka s nejmenším součtem bodů penalizace,

• oficiálním časem je čas ČRO Radiožurnál,
• každá posádka je povinna dodržovat pravidla silničního provozu.

 

Penalizace:

 

• odchylka od stanoveného času v RT                                  1/100 s                       1 b.  ( max. 500 b. = 5 sec.)

• pozdní příjezd do časové kontroly (TC)                               1minuta                   50 b.

• předčasný příjezd do časové kontroly (TC)                        1minuta                 100 b.

• neprojetí časové kontroly (TC)                                                                            1000 b.

• neprojetí průjezdní kontroly (PC)                                                                        1000 b.                                         

• projetí TC nebo PC se spožděním více než 15 min                                       1000 b.                                                 

• průjezd TC nebo PC ze špatného směru:                                                          500 b.

• vynechání testu přesnosti (RT)                                                                           1000 b.

• pozdní příjezd na start:                                                                                            500 b.                                                                                                                                                                                       

• vynechání určité části RT (například neprojetí cílem):                                      500 b.                                               

• zastavení v dlouhém RT (i kvůli technické poruše):                                          500 b.

• sražení, posunutí kuželu či minutí brány z kuželů při RT                                    50 b.