Seznam přihlášených / Nennliste

3.3.2016

Seznam přihlášených posádek do sedmého ročníku South Bohemia Classic 2016 se postupně plní. V současné době čítá pět posádek v kategorii Classic.

Seznam přihlášených posádek do sedmého ročníku South Bohemia Classic 2016 se postupně plní. V současné době čítá 24 posádek v kategoriích Classic a Exclusive.