Pořadatelé rallye a soutěžáci mírní následky krupobití

1.6.2016

Ničivé krupobití zasáhlo v pátek 27. května 2016 několik míst na Českokrumlovsku. Nejpostiženější obcí na trase právě probíhající 44. Rallye Český Krumlov se staly Malonty, kde přírodní živel ničil kromě jiného i přístřeší tamních obyvatel. Pohled na tradiční baštu automobilových soutěží, kde se o den později z bezpečnostních důvodů nakonec ani nezávodilo, vháněl slzy do očí.

Ke vstřícnému gestu v podobě dvacetitisícového finančního daru absolutních vítězů, dvojice týmu ŠKODA Motorsport Jana Kopeckého a Pavla Dreslera, se rázem připojili organizátoři jihočeské soutěže. Následky krupobití se snaží zmírnit také ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov a ČK motorsport, pomoc přislíbily také některé další soutěžní posádky.

Kdokoliv bude chtít Malontským přispět peněžním obnosem, může tak učinit prostřednictvím bankovního účtu obce číslo 580014379/0800, s variabilním symbolem 27052016. „Všechny finanční dary budou zastupitelstvem obce přerozděleny těm občanům, kteří to budou nejvíce potřebovat,“ uvedl starosta Malont Vladimír Malý.

Text: Pavel Kacerovský
Foto: Jiří Hubený